مدیراینفو
894 بازدید
0

مدیراینفو

مدیراینفو
2:02
رئیس خود باشید

رئیس خود باشید

جزئیات
توسط مدیراینفو
در کسب و کار
0
175 بازدید
1:45
استارتاپ ناب چیست

استارتاپ ناب چیست

جزئیات
توسط مدیراینفو
در استارتاپ
0
227 بازدید
2:05
اثر ثروت

اثر ثروت

جزئیات
توسط مدیراینفو
در کتاب،مقاله و پژهش
0
188 بازدید
1:25
ریسک غیرسیستماتیک

ریسک غیرسیستماتیک

جزئیات
توسط مدیراینفو
در کسب و کار
0
262 بازدید
1:45
تنوع بخشی

تنوع بخشی

جزئیات
توسط مدیراینفو
در کتاب،مقاله و پژهش
0
200 بازدید
0
جزئیات
7 ماه قبل
894 بازدید
34 ویدئو
مشخصات دیگر برای این ویدئو
لینک صفحه لینکدین:
لینک صفحه گوگل پلاس: https://plus.google.com/+modirinfo/posts
لینک صفحه فیسبوک: https://www.facebook.com/modirinfo