• علی حسن پور

     علی حسن پور در این ویدئو کوتاه درباره محصول جدید سایت یک استارت به نام معجزه هدف گذاری توضیحاتی ارائه می کند. لینک محصول: http://1start.ir/shop/hadafgozari