• رکامندر - recommender

    تخصص ما افزایش راندمان و بهره‌وری کسب‌و‌کار‌های آنلاین است. در این راه از آخرین فناوری‌های موجود یادگیری‌ماشین و داده‌های بزرگ استفاده می‌کنیم. استفاده از سرویس‌های ما بسیار ساده است و ارزش افزوده‌ای که در کسب‌و‌کار مشتریان ایجاد می‌کنیم محسوس و ارزشمند است. از جمله می‌توان به افزایش قابل ملاحظه نرخ‌تبدیل و ماندگاری کاربر در سایت/اپلیکیشن اشاره کرد.