• دکتردکتر

    دکتردکتر، دستیار همه کاره پزشک است که سرویس های نوبت دهی اینترنتی، نوبت دهی تلفن گویا، حسابداری، امور بیمه ای، پرونده الکترونیک و سایر نیازهای نرم افزاری پزشک با هر تخصصی را در بستر وب برایش فراهم می کند.